WhatsApp
Yükleniyor...

Üyelik Sözleşmesi

Web tasarım, firmanızın internetteki kurumsal arayüzüdür. Web tasarım, işlevsel yönden kolay kullanımı, sade ve kolay erişilebilir içeriği ile sizin interaktif ortamdaki kimliğinizdir.

Anasayfa Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

"Tarafınızla yapılan üyelik sözleşmesi, sözleşme kurulduğu tarihten üyeliğiniz sona erene kadar tarafımızca elektronik ortamda saklanacaktır. İşbu sözleşme kurulduktan sonra sözleşme metni tarafınıza ait elektronik postaya gönderilecektir. Tarafınızca bu sözleşmenin saklanması önemle rica olunur."

 

MehmetGumus.net KULLANIM KOŞULLARI ve ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu üyelik sözleşmesinin konusu, MehmetGumus.net adlı sitede sunulan hizmetlerin ve bu hizmetlerden yararlanma şartları ile aşağıda belirtilen tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 1. TARAFLAR

MehmetGumus.net adlı internet sitesinden (bundan böyle MehmetGumus.net olarak anılacaktır) hizmet almak amacıyla üyelik talebi ile imzalamak olduğunuz işbu üyelik sözleşmesi (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır). Enstitü Danışmanlık Hizmetleri Ltd Şti ile siteye üye olan ve herhangi bir şekilde site içeriğine ulaşan kullanıcının sitede sağlanan hizmetlerden yararlanabilmesi amacıyla düzenlenmiş olup, ilgili sitenin bulunduğu elektronik ortamda, KULLANICI veya ÜYELER tarafından onaylanması anında hüküm ifade edecektir.

 1. KULLANIM KOŞULLARI

2.1 ÜYELER VE KULLANICILAR MehmetGumus.net sitesini kullanım konusunda bilgilendirme amacı taşıyan aşağıda yazılı koşulları okuduğunu ve bu koşullara peşinen uyacağını kabul etmiş sayılmaktadır. 

2.2 Bu SİTE' de sunulan hizmetler Gürsel Mahallesi Gelin Sok. No:2/A Kağıthane- İSTANBUL adresinde mukim ENSTİTÜ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ LTD ŞTİ bundan böyle kısaca "Enstitü Danışmanlık" olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve MehmetGumus.net’un yasal sahibi Enstitü Danışmanlık olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Enstitü Danışmanlık’e aittir. 

2.3 İşbu üyelik sözleşmesi Enstitü Danışmanlık tarafından gerekli görülen koşullar altında ve değişik zamanlarda değiştirebilir ancak bu değişiklikler düzenli olarak MehmetGumus.net’da yayınlanarak KULLANICILAR’ın ve ÜYELER’in bilgisine sunulacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır. 

2.4 SİTE hizmetlerinden yararlanan ve MehmetGumus.net’a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Enstitü Danışmanlık tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır. 

2.5 Enstitü Danışmanlık MehmetGumus.net sitesi içeriğinde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

 1. TANIMLAR

3.1. ÜYE : Enstitü Danışmanlık’den ürün / mal / hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Enstitü Danışmanlık tarafından üyelikleri onaylanarak Enstitü Danışmanlık 'e üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. (Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır.) 

18 yaşından gün almış bireylerin gerçek kimlik bilgileri ile MehmetGumus.net’da yer alan ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisinin MehmetGumus.net’da yer alan ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilirler. "üye adı" üyeye özeldir ve aynı " ÜYE adı" iki farklı ÜYE ‘ye verilmez. MehmetGumus.net’a üye olan şahısların yanlış verdikleri bilgilerin tespit edilmesi halinde Enstitü Danışmanlık üyeliğin iptali / durdurulması hakkını saklı tutar. 

3.2. KULLANICI : Enstitü Danışmanlık’e ait MehmetGumus.net sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir. 

3.3. ONAYLAMA İŞLEMİ: ÜYE tarafından, üyelik formunda belirtilen cep telefonu numarasından Enstitü Danışmanlık'e SMS (kısa mesaj) göndermesi ile Enstitü Danışmanlık'in KULLANICI’nın üyeliğini aktif hale getirilebilmesi için yapılması gereken işlemdir. 

3.4. LİNK: MehmetGumus.net üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden MehmetGumus.net’a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır. 

3.5. İÇERİK: MehmetGumus.net sitesinden ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir. 

3.6. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: MehmetGumus.net vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle Enstitü Danışmanlık arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir. 

3.7. KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi,MehmetGumus.net’un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgilerdir.

 1. HİZMETLERİN KAPSAMI

4.1. Enstitü Danışmanlık’in, MehmetGumus.net üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir. MehmetGumus.net üzerinden yapılacak her türlü kullanıcı işlemi ile ilgili olarak, Tüketici Kanunu, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik hükümleri uygulanacaktır. ÜYELER ve KULLANICI’lar bu hususu kabul ettiklerini şimdiden kabul ve beyan ederler. 

4.2. Enstitü Danışmanlık’in MehmetGumus.net üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamakla birlikte, bu hizmetlerin en önemlisi www.MehmetGumus.net adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, tedarikçinin stok durumunun müsait olması hali ve yasal süreler de dikkate alınarak; mümkün olan en kısa sürede malın kargo firması tarafından müşteriye Enstitü Danışmanlık adına ayıpsız olarak teslimidir. 

4.3. Enstitü Danışmanlık, MehmetGumus.net üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı her türlü değişikliği MehmetGumus.net’da yayınlamasıyla yürürlüğe girdiğini beyan eder. ÜYE ve KULLANICILAR bu durumu şimdiden kabul ederler. 

4.4. MehmetGumus.net bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için; kullanıcıların Enstitü Danışmanlık tarafından belirlenecek olan ve MehmetGumus.net’un ilgili bölümünün içeriğinde belirtilen özellikleri taşıması gereklidir. Enstitü Danışmanlık, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişikliklerin MehmetGumus.net’da yayınlamasıyla yürürlüğe gireceğini beyan eder. ÜYE ve KULLANICILAR bu durumu şimdiden kabul ederler.

 1. GENEL HÜKÜMLER

5.1. ÜYELER ya da KULLANICILAR, MehmetGumus.net sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, MehmetGumus.net’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt ederler. 

5.2. ÜYELER ya da KULLANICILAR, MehmetGumus.net internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran KULLANICILARI veya ÜYELERİ bağlayacaktır. 

5.3. ÜYELER ya da KULLANICILAR, MehmetGumus.net internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. 

5.4. Enstitü Danışmanlık, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. ÜYELER ve KULLANICILAR, MehmetGumus.net internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Enstitü Danışmanlık'den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. 

5.5. SİTE üzerinden, Enstitü Danışmanlık’in kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI’lara ve ÜYE’lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. MehmetGumus.net üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında Enstitü Danışmanlık 'in herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin kendi sorumluluğundadır. 

5.6. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Enstitü Danışmanlık’i bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Enstitü Danışmanlık’in üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. 

5.7. MehmetGumus.net internet sitesi yazılım ve tasarımı Enstitü Danışmanlık mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar ÜYE veya KULLANICILAR tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. MehmetGumus.net sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. 

5.8. Enstitü Danışmanlık, ÜYE’nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiği takdirde; yasal gereklere uygun hareket etmek veya Enstitü Danışmanlık’e tebliğ edilen yasal işlemlere uymak ya da Enstitü Danışmanlık’in haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna kanaat getirdiği hallerde bu bilgileri ilgili mercilere açıklama hakkına sahiptir. 

5.9. Enstitü Danışmanlık, MehmetGumus.net mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, MehmetGumus.net üzerindeki bilgiler güncel değişikliklerin gerisinde kalabilir. MehmetGumus.net muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler MehmetGumus.net sitesinde verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile MehmetGumus.net’da yer alan durumu arasında farklılık olabilir. MehmetGumus.net’da yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Enstitü Danışmanlık 'in MehmetGumus.net’da mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti vermemektedir. 

5.10. Enstitü Danışmanlık, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve MehmetGumus.net kullanma koşulları ile MehmetGumus.net’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, MehmetGumus.net’u ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, MehmetGumus.net sitesinde yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. MehmetGumus.net kullanımı ya da MehmetGumus.net’a giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Üye olan kişi haftalık bülten ve kampanya duyurularını e-mail ile almayı kabul eder. 

5.11. MehmetGumus.net dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Enstitü Danışmanlık’in, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Enstitü Danışmanlık çalışanlarının ve yöneticilerinin, Enstitü Danışmanlık yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır.Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Enstitü Danışmanlık, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. 

5.12. MehmetGumus.net’u kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla MehmetGumus.net üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin, MehmetGumus.net dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, Enstitü Danışmanlık ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE’lerin MehmetGumus.net üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Enstitü Danışmanlık 'in doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur. 

5.13. Enstitü Danışmanlık, MehmetGumus.net üzerinden KULLANICI ‘lar ve ÜYE ‘ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" ve "Web Sitesi Kullanım Koşulları" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Enstitü Danışmanlık aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, MehmetGumus.net hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. 

5.14. İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde Enstitü Danışmanlık tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde Enstitü Danışmanlık; Enstitü Danışmanlık hizmetleri, Enstitü Danışmanlık bilgileri, Enstitü Danışmanlık telif haklarına tâbi çalışmaları, Enstitü Danışmanlık ticari markaları, Enstitü Danışmanlık ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır. 

5.15. Taraflar, Enstitü Danışmanlık’e ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HUMK madde 287'ye uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

 1. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

Enstitü Danışmanlık, MehmetGumus.net’a erişilmesi, MehmetGumus.net’un ya da MehmetGumus.net’daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Enstitü Danışmanlık, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. MehmetGumus.net’a ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da MehmetGumus.net’un kullanılması ile Enstitü Danışmanlık’in, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir. KULLANICILAR ve ÜYELER doğrudan ya da dolaylı olarak sebep oldukları zararları ilk talep halinde ve herhangi bir hükme lüzum olmaksızın nakden ve defaten ödeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.

 1. GİZLİLİK- KİŞİSEL VERİLER

Enstitü Danışmanlık, KULLANICI YA DA ÜYELER’e ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin sözleşmeye aykırılık teşkil etmedikçe yasal düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Elektronik Ticaret işlemleri nedeniyle MehmetGumus.net’ un tüketiciden elde ettiği kişisel bilgi ve veriler MehmetGumus.net tarafından gizli bir şekilde tutulup üçüncü kişiler ile paylaşılmaz. Ancak üye, MehmetGumus.net’a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel bilgilerin ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları amaçlarıyla toplanmasına, DOL Enstitü Danışmanlık ve bağlantılı organizasyonlar ile paylaşılmasına MehmetGumus.net ve bağlantılı organizasyonlar tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Enstitü Danışmanlık’ ın bağlantılı organizasyonlar ile paylaşılmasına, MehmetGumus.net ve bağlantılı organizasyonlar tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

 1. DEVİR

Enstitü Danışmanlık, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI veya ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

 1. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu üyelik sözleşmesi, Kullanıcı Site’ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, kullanıcının üyelikten ayrılması veya geçici ya da kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması halinde sona ermiş sayılacaktır. MehmetGumus.net, ÜYELER’in ve KULLANICI’ların işbu sözleşmeyi ya da MehmetGumus.net içinde yer alan üyelik ve hizmetlere ilişkin belli kuralları ihlal etmeleri durumunda, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve KULLANICI YA DA ÜYELER fesih sebep olacak fiilleri nedeniyle MehmetGumus.net sitesinin uğramış olduğu tüm zararı tazmin edeceklerdir.

 1. MÜCBİR SEBEP

Enstitü Danışmanlık, hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, MehmetGumus.net sitesine ait işbu “üyelik sözleşmesinde geçen yükümlülükleri geç ifadan veya hiç ifa etmemekten dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Hukuken mücbir sebep sayılan bu hallerde, kullanıcılar tarafından gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt nedeniyle Enstitü Danışmanlık’den herhangi bir ad veya nam altında tazminat talep etmeleri mümkün olmayacaktır. KULLANICI’LAR veya ÜYE’ler bu durumu şimdiden kabul ve beyan ederler.

 1. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Üyelik Sözleşmesi ve MehmetGumus.net’da yer alan hizmetlerden yararlanılmasından kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Enstitü Danışmanlık’in, KULLANICI ve ÜYE’nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

 1. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, Enstitü Danışmanlık tarafından KULLANICI YA DA ÜYELER’e içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI’lar ve ÜYE’ler, işbu sözleşme hükümlerini MehmetGumus.net sitesini kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Enstitü Danışmanlık, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek MehmetGumus.net üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.